Отдели

Маркетинг

тел. 870 41 55, 979 30 10

Търговски център

тел. 870 41 85; 979 30 17

Книжарница "Академична книга"

тел. 987 97 86

Книжарница "Иван Евстр. Гешов"

тел. 986 09 10

Доклади на Българската академия на науките

тел. 971 70 65; 979 30 36

Списание на Българската академия на науките

тел. 73 74 27; 979 30 09

Редакторски отдел

тел. 870 44 27; 971 48 86; 73 13 71

Коректорски отдел

тел. 971 48 86; 979 30 35

Техническа редакция

тел. 979 30 77

Предпечатна подготовка

тел. 979 34 07

Офсетов печат

тел. 72 44 64; 979 34 05

Книговезки цех

тел. 73 79 04; 979 34 10